2011-06-20

from frank to chris. from present to past.

from frank to chris

vart var jag för fem år sedan?

... vart (vem?) är jag om fem år?

Inga kommentarer: