2011-07-16

The Garden of Earthly Delights by Bosch

20100515095846!The_Garden_of_Earthly_Delights_by_Bosch_High_Resolution


den allra sista tavlan vi såg innan vi lämnade el museo del prado.

(klicka på bilden.)

Inga kommentarer: