2012-01-11

VILKEN MATAR DU?

En hövding talar till sin stam om två hundar inuti hans huvud: den ena hunden är god och tapper, den andra hunden är hämndlysten och ilsken. Båda hundarna kämpar in i döden.

En ung krigare, som inte kan vänta till slutet på historien, frågar: ”Vilken av hundarna vinner?”

Hövdingen svarar: ”Den jag matar.”

Inga kommentarer: