2012-06-02

VISSTE NI ATT...

... att ghanianska skolbarn får gå en 'gender'-kurs i grundskolan, där de får lära sig vad som förväntas en om man är flicka respektive pojke? pojkar lär sig bland annat att de måste dra hem kosingen till familjen, medan flickor ska ha maten redo på bordet, och i slutet av terminen får de skriva prov på ämnet.

Inga kommentarer: