2015-03-04

"I DON'T EVEN WATCH TV." SAID THE GIRL WHO SPENDS 8 HRS ON HER PHONE.


min hela dag kan beskrivas med ett ord: reddit. I be redditing allllll day.

Inga kommentarer: