2012-01-30

TRE SAKER MAN VÄNJER SIG VID FORTARE ÄN MAN TROTT

1. att konstant vara fuktig. på alla möjliga ställen av kroppen.

2. att inte ha något varmvatten i duschen.

3. att stöta på ödlor lite varsomhelst.

Inga kommentarer: