2012-07-11

VISSTE NI ATT...

... bland igbo-folket i nigeria är det ett tecken på visdom att prata i så kallade proverbs (ordspråk)? det är inte bara något för de lärda - i alla delar av samhället används dessa av folk i vanligt tal. tillgängligheten av denna kunskap kan ses i just ett pro-verb: "if you tell a proverb to a fool, he will ask you its meaning". i det gamla ibgo-samhället var det också dem som kunde kombinera rikedom och generositet med vältalighet (eller "mouth" som de kallar det) de mest inflytelserika personerna, kvinnor liksom män.

Inga kommentarer: