2013-04-10

TISO

det HÄR är freaking hilarious ju! i tre månader har jag lyckats undvika alla möjliga sjukdomar i ghana (impressive för att vara mig), kommer hem till sverige och får veta att dricksvattnet är förorenat. ROFLMAO. this is sweden o!

Inga kommentarer: